Rubber Molding Process

               บริการอัดขึ้นรูปชิ้นส่วนยาง (Rubber Molding Process) เราบริการผลิต 3 แบบ ดังนี้

o  Compression Molding Process

o  Injection Molding Process

o  Transfer Molding Process

ซึ่งการผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนยางแต่ละแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานยางที่ต้องการ จำนวนสั่งผลิต  ต้นทุนการผลิต เป็นต้น

  • Injection Rubber Molding Process

  • Compression Rubber Molding Process

  • Transfer Rubber Molding Process

เรามีความยินดีอย่างยิ่งในการให้บริการแก่ท่าน

ท่านสามารถส่งรายละเอียดสินค้า / Drawing / Spec. / Qty.เพื่อขอใบเสนอราคาได้ที่

Email : sale@ptiglobalproducts.co.th / ptirubber@hotmail.com

หรือท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับฝ่ายเทคนิคของเราได้ที่

LINE ID @PTIGLOBAL     TEL :098-253-9956

      
Visitors: 40,486