Prototyping

PTIG เราบริการทำ Prototype ให้ท่าน Approved ตัวอย่างชิ้นงานก่อน การผลิตสินค้าส่งทั้งหมด ทั้งนี้เรายังมีบริการทำ 3D Prototype กรณีที่ชิ้นงานต้องการความละเอียดสูง ให้ท่านพิจาณาก่อนการสั่งผลิตทั้งหมด 

Visitors: 40,486