SILICONE RUBBER

ยางซิลิโคนเป็นยางสังเคราะห์ที่มีการนำมาผลิตชิ้นส่วนยางซิลิโคนสำหรับใช้งานหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร , อุตสาหกรรมทางการแพทย์ , Automotive , Electronic , Aircraft  เป็นต้น     

คุณสมบัติยางซิลิโคน

 

  •       ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาด ทนทานต่อแบคทีเรียและเชื้อราได้เป็นอย่างดี จึงปลอดภัยต่อการนำไปใช้ด้านอาหารและการใช้งานทางการแพทย์
  •          มี ผิวเรียบ ลื่น
  •          ช่วงอุณภูมิการใช้งานกว้าง -70  ºC to 315 ºC
  •          ทนทานต่อการเสื่อมสภาพได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นความร้อน โอโซน ออกซิเจน แสงแดด
  •          การทนต่อการติดไฟ

 

ปัจจุบัน PTI GLOBAL PRODUCTS CO.,LTD. บริการรับผลิตชิ้นส่วนยางซิลิโคนทั้งแบบ Silicone Molding Part และ Silicone Extrusion มีหลากหลายเกรดบริการท่าน เช่น ยางซิลิโคน Food Grade ( FDA)  , ยางซิลิโคนทนความร้อนสูง ( 220˚ C / 270 ˚C / 315˚C ) , ยางซิลิโคนทนอุณหภูมิการใช้งานต่ำ -100 ˚C / -70˚C  , ยางซิลิโคนสำหรับ Medical Grade (FDA) เป็นต้น
Visitors: 77,375