CSM/ Hypalon

Chlorosulfonated Polyethylene Rubber , CSMหรือมีชื่อทางการค่าว่า HYPALON  เป็นยางสังเคราะห์ที่มีสมบัติเชิงกลที่ดี , ทนโอโซนดีเยี่ยม ,ทนสารเคมี ทนต่อการลามไฟ  นอกจากนี้ยังทนต่อการเปลี่ยนสี ( discoloration)  อันเนื่องมาจากแสงแดดและรังสีอัลตราไวโอเลต  ( UV ) ได้ดีอีกด้วย  ซึ่ง ยาง CSM มีช่วงอุณภูมิการใช้งานในช่วง -10 ˚C to +150 ˚C  นิยมนำมาผลิตท่อยางทนกรด – ทนสารเคมี , แผ่นยางมุงหลังคา (Roofing) , แผ่นยางรองสระน้ำ , ปลอกหุ้มสายเคเบิ้ล หรือ ชิ้นส่วนยางสำหรับโครงสร้างอาคาร เป็นต้น


PTI GLOBAL PRODUCTS CO.,LTD. รามีบริการวัตถุดิบยาง CSM บริการผลิตขึ้นรูปขิ้นส่วนยางโปรไฟล์ ( Extruded Rubber Product) และ Molding Part ตาม Spec./Drawing การใช้งาน

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel : 02-489-5525   Fax : 02-482-7052

LINE ID : @PTIGLOBAL

Email: sale@oemrubberpart.com / ptirubber@hotmail.com

Visitors: 77,326